Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς παρουσία συμβούλων

Στην εποχή της καραντίνας εισήλθε και το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εγκαινιάζοντας τη διαδικασία των διά περιφοράς συνεδριάσεων. Καθώς τα θέματα της δημοτικής διοίκησης δεν μπορούν να παγώσουν, ειδικά σε μια περίοδο που απαιτούνται πρωτοβουλίες από την αυτοδιοίκηση, το ανώτερο συλλογικό όργανο του Δήμου, σύμφωνα άλλωστε και με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, ξεκίνησε να συνεδριάζει χωρίς τη φυσική παρουσία δημοτικών συμβούλων στην αίθουσα του Δημαρχείου της Βούλας.

Η πρώτη τηλε-συνεδρίαση με τη διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Μαρτίου με μια γεμάτη σημαντικά θέματα ημερήσια διάταξη 38 θεμάτων. Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποστείλει πλήρεις εισηγήσεις στους δημοτικούς συμβούλους από την Πέμπτη (όπως κάνει κάθε φορά κατά τον Κανονισμό) ωστόσο την ημέρα της συνεδρίασης οι σύμβουλοι κλήθηκαν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε θέμα, αιτιολογώντας όπου χρειάζεται και την αρνητική τους τοποθέτηση. Στη διαδικασία συμμετείχαν και οι 33 σύμβουλοι. Πέντε δημοτικοί σύμβουλοι, που προέρχονταν όλοι από την πλειοψηφούσα παράταξη, δεν είχαν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το Προεδρείο κάλεσε τηλεφωνικά τους συμβούλους αυτούς και με καταγραφή ήχου προσμέτρησε τις ψήφους και τις τοποθετήσεις τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη φυσική παρουσία των συμβούλων, οι αποφάσεις θα αναγνωστούν και θα υπογραφούν τα σχετικά πρακτικά. Είναι αμφίβολο ωστόσο πότε θα ομαλοποιηθεί η λειτουργία του οργάνου και μέχρι τότε οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με διά περιφοράς συνεδριάσεις.

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δύο πολύ επίκαιρα θέματα άλλωστε. Πρώτον, ανακλήθηκε η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναπροσάρμοσε προς τα πάνω τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (ο Κώστας Πασακυριάκος ψήφισε «όχι» στο συγκεκριμένο) και δεύτερον, αποφασίστηκε ομόφωνα να απαλλαγούν από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία απαγορεύτηκε προσωρινά με κυβερνητική απόφαση.