Αστοχίες στη χρήση των καφέ κάδων

Έκκληση απευθύνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους κατοίκους να μην πετάνε πλαστικά και άλλα αντικείμενα στους καφέ κάδους ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων. Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί μείωση στην ποιότητα των παραληφθέντων οργανικών αποβλήτων στους καφέ κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία του Δήμου. Το πρόγραμμα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας από τα οργανικά και πράσινα απόβλητα του Δήμου λειτουργεί κανονικά κατά τον Δήμο που παρακαλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα υλικά που τοποθετούνται στους καφέ κάδους.

Στους συγκεκριμένους κάδους ρίχνουμε οργανικά απόβλητα τα οποία είναι μόνο τα υπολείμματα τροφών και πρέπει να τοποθετούνται σε χάρτινες ή κομποστοποιήσιμες σακούλες. Οποιοδήποτε άλλο υλικό, όπως οι πλαστικές σακούλες, αλλοιώνει την ποιότητα του παραγό- μενου εδαφοβελτιωτικού και καθιστά δυσχερέστερη τη διαδικασία παραγωγής του.

Επίσης, το πρόγραμμα «Διαλογή στην Πηγή» στα Πηγαδάκια Βούλας περνάει στην επόμενη φάση υλοποίησής του και για το λόγο αυτό, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα αποσυρθούν από την περιοχή οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης. Στο εξής, τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και υλικά συσκευασιών) θα συλλέγονται μόνο από τις μπλε και πορτοκαλί σακού- λες όπως προβλέπει το πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους τηλεφωνικούς αριθμούς 213 2020147 και 213 2020002.