“Εύξεινη Πόλη”: Συνέδριο για την αειφορία στον τουρισμό

Συνέδριο πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «Εύξεινη Πόλη» την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, την Πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου και του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα τουρισμού Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Πρόεδρος του Ομίλου Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους του ομίλου που αποσκοπούν στην εδαφική συνοχή μεταξύ των περιοχών καλύπτει το δίκτυο μέσα από τη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία των μελών του, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε τα 6 έργα που υλοποιούνται σήμερα με περισσότερους από 3.000 άμεσα ωφελούμενους (Consume-Less, Aristoil, Teeschools, Triton, designscapes, EduFootprint) στα οποία συμμετέχουν 33 Δήμοι, 2 Περιφέρειες, 1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 4 ακαδημαϊκοί και λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια ο κ. Κόνσολας και η κα Γκερέκου ανέφεραν τους εθνικούς στόχους της πολιτικής ηγεσίας για τον τουρισμό και τις ενέργειες που είναι ήδη σε εξέλιξη για την υλοποίηση τους, ενώ ο κ. Κουρσογιαννόπουλος μετέφερε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο σχεδιασμό. Βασικοί στόχοι του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση εθνικών και περιφερειακών πολιτικών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η παρουσίαση του μοντέλου Consume-Less Med (Καταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο), στο πλαίσιο του ομώνυμου ευρωπαϊκού έργου.

Το έργο Consume-Less απευθύνεται σε παραλιακούς ή νησιωτικούς τουριστικούς Δήμους της Μεσογείου, για τη προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης στις μεσογειακές παράκτιες τουριστικές πόλεις και βασίζεται σε δύο κύριους άξονες: Τη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής για τις μεσογειακές πόλεις με υψηλό αριθμό τουριστών για αειφόρο διαχείριση της ενέργειας, του νερού και των απορριμμάτων με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης των ανωτέρω πόρων και της πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων. Και την προώθηση βιώσιμων μοντέλων τουρισμού, βασισμένων στη βελτίωση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, φυσικών πόρων και προϊόντων και την ενίσχυση υπεύθυνης συμπεριφοράς εκ μέρους των τουριστών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται στην Ελλάδα από τον ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» και το Δήμο Νάξου.

Ο ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί τη μετεξέλιξη του Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική και αγροτική ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1995 και είχε την ίδια επωνυμία.