Ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων στα 3Β

Στην αναβάθμιση την ευρυζωνικών συνδέσεων όλων των σχολικών μονάδων της πόλης προχώρησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τις δημοτικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εφαρμογή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που πραγματοποιείται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, γέννησε την ανάγκη για καλύτερες και ταχύτερες συνδέσεις στα σχολεία, από όπου συνδέονται πολλοί εκπαιδευτικοί.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος σύναψε μια νέα συμφωνία με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για γρηγορότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο που φτάνουν ακόμα και τα 100 Mbps. Μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων της χώρας συνδέεται με ταχύτητες των 24Mbps και σε λίγες περιπτώσεις βρίσκει κανείς σχολικές μονάδες που διαθέτουν ταχύτητα 50 Mbps, μια κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία υποστήριξης της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εξάλλου, το Υπουργείο Παιδείας έχει ενημερώσει πως οι συνδέσεις ADSL με ταχύτητα 24Mbps μπορούν να υποστηρίζουν μόνο μια τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα webex, όταν απαιτείται ταυτόχρονη σύνδεση πολλών τάξεων.

Πέρα από τις πολύ υψηλές ταχύτητες με τις οποίες θα «σερφάρουν» οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πόλης όταν αυτά ανοίξουν για να υποδεχτούν τη μαθητική κοινότητα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προχώρησε και στην αναβάθμιση και ανανέωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όπως ανέφερε στον «Δημοσιογράφο» η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δώρα Τριάντη, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες των νηπιαγωγείων και δημοτικών και τα εξόπλισε με νέους φορητούς υπολογιστές και εκτυπωτές. Να τονιστεί πως ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε αυτές τις βαθμίδες εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαίος καθώς η χρήση υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για την διαδικασία της εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης κρίθηκε επιτακτική.