Στο ευρωπαϊκό κέντρο αποφάσεων για την κινητικότητα ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Μία σημαντική διάκριση για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποτελεί η εκλογή του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στην Πολιτική Επιτροπή – Political Advisory Committee του Δικτύου Πόλεων CIVITAS. Το CIVITAS, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρω- παϊκής Επιτροπής (Civitas Initiative) και έχει ως στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας για πιο ασφαλείς και καθαρές πόλεις στην Ευρώπη. Μέλη του CIVITAS είναι περισσότεροι από 300 Δήμοι σε όλη την Ευρώπη που προωθούν την Βιώσιμη Κινητικότητα και από την έναρξη της λειτουργίας του, έχει εφαρμόσει πάνω από 800 προτάσεις σε ζητήματα αστικών μεταφορών, σε περισσότερες από 80 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.

Η πρώτη συνάντηση της Πολιτικής Επιτροπής του δικτύου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με τηλεδιάσκεψη. Το όργανο αυτό αποτελείται από 15 μέλη, διακεκριμένους Δημάρχους από πόλεις της Ευρώπης και έχει διετή θητεία. Η εκλογή των μελών γίνεται έπειτα από την υποβολή σχετικής υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Κινητικότητας και των Μεταφορών (DG MOVE) και τη Γραμματεία του CIVITAS. Κριτήριο εκλογής του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στην Επιτροπή αποτέλεσε η θετική αξιολόγηση του πλούσιου έργου που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας, όπως αυτό αποτυπώθηκε στον φάκελο υποψηφιότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων και ο σχεδιασμός και η δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων, η δημιουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας με την υποστήριξη της τηλεματικής παρακολούθησης των δρομολογίων, η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διαλογής των απορριμμάτων, οι δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων και η εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης με έξυπνες οδικές παρεμβάσεις.