Δημοτικό δίκτυο εθελοντών: Οργανώνεται η διάθεση για προσφορά

Στη συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών προσανατολίζεται ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ώστε να αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την κοινή ωφέλεια. Στον υπό κατάρτιση κανονισμό του Μητρώου, που θα συζητήσει και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζονται μια σειρά από ζητήματα οργάνωσης με σκοπό το εθελοντικό δυναμικό να πλαισιώνει αποτελεσματικά κάθε θεματική δράση που θα οργανώνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Μέλος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» δύναται να είναι οποιοσδήποτε κάτοικος ή δημότης επιθυμεί κι εφόσον συμπληρώσει και υποβάλει τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη εντός του επόμενου μήνα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο γραφείο του Τμήματος Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο αρμόδιο Τμήμα Εθελοντισμού.

Οι εθελοντές μέλη θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρο- νικά διαστήματα προκειμένου να συζητείται το πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων και να καταμερίζονται οι εργασίες. Οι εθελοντές προβλέπεται να δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ. Σκοπός της δημιουργίας του Μητρώου από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι οι δημότες και κάτοικοι να ενστερνιστούν τα ιδανικά του εθελοντισμού και να παρέχουν εθελοντική δράση σε τομείς του ενδιαφέροντος τους και σε συνθήκες ιδιαίτερων και επειγουσών αναγκών. Επιπλέον, οι πολιτιστικοί, αθλητικοί και λοιποί σύλλογοι αφενός να προσφέρουν κίνητρα στα μέλη τους για συμμετοχή και κινητοποίηση σε εθελοντικές δράσεις, αφετέρου να υποστηρίζουν κάθε πράξη και έργο εθελοντισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Στόχος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι η ανάδειξη της διαχρονικής ανθρωπιστικής αξίας του εθελοντισμού, καθώς και η παρότρυνση των πολιτών να αναπτύξουν εθελοντική δράση και προσφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου, καθώς και η ενθάρρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.