Πανόραμα: Εκσυγχρονίζεται η αποκομιδή απορριμμάτων

Ήταν εξ ανάγκης η τελευταία γραφική γειτονιά του Δήμου με τους ιδιωτικούς μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων που κάθε κτήριο κατοικιών είχε καρφωμένο μπροστά στο πεζοδρόμιό του. Το Πανόραμα Βούλας, όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή των 3Β από τις 23 Φεβρουαρίου μπαίνει στην κανονικότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας αφού ξεκινά η λεγόμενη μηχανική αποκομιδή, που σημαίνει ότι απορριμματοφόρο θα αδειάζει τους τυποποιημένους δημοτικούς κάδους.

Οι μεγάλες κλίσεις της συγκεκριμένης γειτονιάς ήταν απαγορευτικές για τα δημοτικά απορριμματοφόρα. Αντ’ αυτών, ένα μικρό και ευέλικτο όχημα μέχρι σήμερα φορτωνόταν με τα χέρια από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα που προσέγγιζαν πεζοί τους σταθερούς κάδους και τους άδειαζαν. Την αρκετά επώδυνη αυτή λειτουργία καταργεί πλέον ο Δήμος, έχοντας προμηθευτεί ένα νέο απορριμματοφόρο με τετρακίνηση κατάλληλο για τις ανηφόρες του Πανοράματος, αλλά και 180 νέους ειδικούς κάδους μικρού μεγέθους (660 λίτρων αντί για τους συμβατικούς των 1.100 λίτρων).

Ένα φυλλάδιο ενημέρωσε τους κατοίκους της γειτονιάς για την αλλαγή αυτή, στην οποία επιστολή του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η έως σήμερα απαρχαιωμένη μέθοδος περισυλλογής απορριμμάτων με τα χέρια μέσα από ιδιωτικούς μεταλλικούς κάδους, αν και αναγκαία, ήταν άκρως επικίνδυνη για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού από σπασμένα γυαλιά ή σύριγγες και δημιουργούσε αρνητική εικόνα για την πόλη μας, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά».

Σημειώνεται ότι οι υπάρχοντες ιδιωτικοί πράσινοι κάδοι μηχανικής περισυλλογής μικρού μεγέθους (240 λίτρα) θα παραμείνουν στη θέση τους και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Αντίθετα, οι υπάρχοντες ιδιωτικοί μεταλλικοί κάδοι θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται και πλέον όλα τα απορρίμματα θα πρέπει να τοποθετούνται στους νέους δημοτικούς κάδους, οι οποίοι θα ελέγχονται για την κατάσταση και τη λειτουργικότητά τους και θα πλένονται από ειδικά καδοπλυντήρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα.