Ανανέωση εμπιστοσύνης στους Αντιδημάρχους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με την ίδια σύνθεση των επτά αντιδημάρχων θα συνεχίσει το έργο της η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγ- μένης, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021 μετά από απόφαση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Εκτός από τον ορισμό των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων, ο Δήμαρχος δημιούργησε μια νέα θέση σχετικά με την αντιμετώπιση του Covid-19.

Συγκεκριμένα, ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος για την τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης Covid-19 και συντονισμού – εποπτείας καθημερινότητας.

Οι θέσεις ευθύνης και οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων είναι οι εξής:

O Βασίλης Παπαμιχαήλ ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αστυνομίας.

Στον τομέα των έργων, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης ορίστηκε ο Νίκος Βάσης.

Η Νανά Καραγιάν ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Φιλίας.

Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης.

Η Μαίρη Φουρναράκη ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Δημοσθένης Βαμβασάκης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς επίσης και υπεύθυνος για τη λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου και τη λειτουργία λαϊκών αγορών.

Ο Λευτέρης Αργυρουδάκης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ευχήθηκε σε όλους να έχουν μία ακόμα πιο παραγωγική θητεία και να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στα καθήκοντά τους και την εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, έργο που οφείλει η δημοτική αρχή να παραδώσει στους πολίτες. Να σημειωθεί πως η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους ενώ η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.