Συνεπείς και …κοπανατζήδες υποψήφιοι Δήμαρχοι

Σε αρκετούς δήμους της χώρας είναι συχνό φαινόμενο δημοτικοί σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης αλλά και επικεφαλής παρατάξεων να απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Μάλιστα, η απουσία τους για τα εκάστοτε προεδρεία, θεωρείται συνήθως «δικαιολογημένη» λόγω …συναδελφικότητας.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε ο «Δημοσιογράφος» υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εμφανιστεί στις συνεδριάσεις μόλις μια φορά τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και το αντίθετο, σύμβουλοι με ποσοστό συμμετοχής που αγγίζει το 99%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία για τους υποψηφίους δημάρχους και το ποσοστό συμμετοχής τους στα δημοτικά συμβούλια από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Μάρτιο του 2019.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αποδείχτηκε επιμελής στις υποχρεώσεις του, καθώς ήταν παρών και στις 123 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Συνεπώς είχε ποσοστό 100% συμμετοχής.

Ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών, Θάνος Ματόπουλος είχε ποσοστό συμμετοχής 94% με 116 παρουσίες. Η υποψήφια δήμαρχος Μαρία Σίνα και αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, είχε ποσοστό συμμετοχής 77% με 95 παρουσίες.

Οι παρουσίες του Δημήτρη Δαβάκη στα δημοτικά συμβούλια ήταν μόλις 75, με ποσοστό 61%. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης με ποσοστό 37% και 46 παρουσίες.

Ο «Δημοσιογράφος» αναζήτησε και τις συμμετοχές του υποψηφίου δημάρχου, Δημήτρη Τζιώτη, όταν ήταν επικεφαλής παράταξης στον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης από το 2007 έως το 2010. Το ποσοστό συμμετοχής του ήταν μόλις στο 33% με 28 συμμετοχές σε 84 δημοτικά συμβούλια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Τζιώτης το προεκλογικό έτος 2010, σε 18 συνεδριάσεις δεν είχε δώσει το παρών σε καμία συνεδρίαση.

Εκτός από τις συμμετοχές στο κορυφαίο όργανο του Δήμου, αξίζει να δει κανείς τις παρουσίες που είχαν οι σημερινοί υποψήφιοι Δήμαρχοι στις συνεδριάσεις του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ).

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ήταν παρών σε 79 συνεδριάσεις από τις 94 που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2019 φτάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στο 84%. Οι επιδόσεις των υπολοίπων κρίνονται …μεταξεταστέες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμμετοχή του Δημήτρη Δαβάκη με ποσοστό 4%. Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» βρέθηκε σε 2 από τις 45 συνεδριάσεις, ενώ η Μαρία Σίνα συμμετείχε σε 23 από τις 94 συνεδριάσεις του ΟΑΠΠΑ με ποσοστό 24% συμμετοχής.

Με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος οφείλει να ενημερώσει γι’ αυτό τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να τον θέσει σε αργία με απόφασή του και σε περίπτωση υποτροπής, να τον κηρύξει έκπτωτο.

Επίσης, εάν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τον κηρύσσει, επίσης, έκπτωτο.