Ασφαλές ξανά το λιμάνι της Βάρκιζας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο της Βάρκιζας. Ο σκοπός του έργου ήταν η εκβάθυνση με την απομάκρυνση της άμμου και των φερτών υλικών με αποτέλεσμα τη δημιουργία ασφαλούς δίαυλου για τα σκάφη που ήδη ελλιμενίζονται και επιπλέον τη δυνατότητα διέλευσης και φιλοξενίας μεγαλύτερων τουριστικών ή επαγγελματικών σκαφών.

Ο καθαρισμός του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας αφορούσε όλο το χώρο του λιμανιού και ειδικότερα την είσοδο που καθαρίστηκε από φερτά υλικά με τη χρήση πλωτού γερανού και μιας φορτηγίδας. Ο πλωτός γερανός με αρπάγες που διαθέτει απομάκρυνε τα φερτά υλικά και τα εναπόθετε στην λεκάνη της φορτηγίδας, η οποία εν συνεχεία τα μετέφερε με το κατάλληλο ρυμουλκό στο σημείο, που με ειδική άδεια είχε υποδειχθεί από την Λιμενική Αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την εκτέλεση των εργασιών είχε ληφθεί μέριμνα ώστε να μη διαταραχθεί η εδαφολογική και περιβαλλοντολογική ισορροπία της ευρύτερης περιοχής της Βάρκιζας. Επιπλέον, οι ακριβείς θέσεις και το βάθος αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών του Αλιευτικού Καταφυγίου καθορίστηκε επιτόπου με τη λήψη βυθομετρήσεων με ηλεκτρονικά μέσα (σόναρ κ.λπ.).

Το επόμενο βήμα μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών είναι να ληφθούν επίσης βυθομετρικά στοιχεία με ηλεκτρονικά μέσα για την επιβεβαίωση αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών.

Τις εργασίες για τον καθαρισμό του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας τις ανέλαβε εξειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτης καθώς ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν διαθέτει τα κατάλληλα οχήματα και μηχανήματα για την εκτέλεση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για το έργο. Πλέον, ο ασφαλής ελλιμενισμός που παρέχεται αναβαθμίζει τη λειτουργία του λιμανιού της Βάρκιζας και την ομαλή λειτουργία του Αλιευτικού Καταφυγίου.