Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια

Εγκρίθηκε μετά από μια μεγάλη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Ο σκοπός της μελέτης ήταν η αποτύπωση της σημερινής συγκοινωνιακής λειτουργίας στην περιοχή του Δήμου. Εντοπίστηκαν τα βασικά προβλήματα που απαιτούν το σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων και παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους. Τα πλέον σημαντικά προβλήματα που καταγράφηκαν αφορούν στη λειτουργία των οδικών υποδομών και την οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης αλλά και την οδική ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά στο τοπικό οδικό δίκτυο τα κυκλοφοριακά προβλήματα αφορούν την ελλιπή ή κακή σήμανση, την έλλειψη μονοδρομήσεων, τη μη θεσμοθέτηση χώρων στάθμευσης και τα στενά πεζοδρόμια που σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτα και δύσκολα προσπελάσιμα. Ο στόχος της κυκλοφοριακής μελέτης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης οχημάτων, τη βελτίωση της ορατότητας (όπου είναι εφικτό) και την καλύτερη διαχείριση των διαβάσεων πεζών με το σχεδιασμό ειδικών διατάξεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τρεις από τις κεντρικές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί.

Στην πλατεία της Βουλιαγμένης επί της οδού Ερμού στο τμήμα μεταξύ των οδών Ιάσονος και Αγ. Παντελεήμονος μελετήθηκε η κατασκευή υπερυψωμένου οδοστρώματος που στοχεύει στη μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων αλλά και την ασφαλέστερη διέλευση των μαθητών και γενικότερα των πεζών. Η διατομή της οδού Ερμού σε αυτό το τμήμα διαμορφώνεται σε μία λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας χωρίς κεντρική νησίδα και με παράλληλη απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού. Στο χώρο στάθμευσης οριοθετούνται 13 θέσεις στάθμευσης. Ο χώρος αναμονής των ταξί μεταφέρεται από την οδό Ερμού στην οδό Ιάσονος επί της Πλατείας Νυμφών και οριοθετούνται τέσσερις θέσεις.

Στη Βούλα, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Καραμανλή με τη Βασιλέως Παύλου στο Ασκληπιείο, για την αντιμετώπιση των συχνών παράνομων αναστροφών θα δημιουργηθεί κόμβος στην οδό Ασκληπιού με το άνοιγμα της κεντρικής νησίδας, εξυπηρετώντας και τη λειτουργία της πεζοδιάβασης που λειτουργεί σήμερα στην ίδια θέση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αποχώρηση από το χώρο στάθμευσης στον τερματικό σταθμό τραμ, με κατεύθυνση προς Αθήνα, με αριστερή στροφή και αποκλειστική φάση σηματοδότησης, ακυρώνοντας την ανάγκη της παράνομης αναστροφής που σήμερα γίνεται κατά κόρον στον κόμβο του Ασκληπιείου. Ο νέος κόμβος θα λειτουργεί σε συντονισμό με τον σηματοδοτούμενο κόμβο στην οδό Βασ. Παύλου χωρίς να επηρεάζεται η ροή κυκλοφορία επί της παραλιακής.

Στη Βάρη και συγκεκριμένα επί του κόμβου της Βασιλέως Κωνσταντίνου με τη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου θα επεκταθεί η κεντρική νησίδα προς Βάρη έτσι ώστε να μη δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης παράνομης αναστροφής.