Στη διαχείριση του Δήμου η κλειστή ακτή Βάρκιζας

Μία σημαντική απόφαση σύμφωνα με την οποία η πλαζ της Βάρκιζας, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες παραλίες του Λεκανοπεδίου Αττικής, θα περιέλθει στη διαχείριση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και επί της ουσίας, στην υπηρεσία δημοτών και κατοίκων της περιοχής, πήρε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μετά τη Β’ Πλαζ Βούλας, ο Δήμος αποκτά για 25 χρόνια και δεύτερη παραλία (τόσο της οργανωμένης ακτής όσο και της ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας) προς όφελος δημοτών, μετά την πρόσφατη συμφωνία που έκανε με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ). 

Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακινήτων της ΕΤΑΔ, που αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου, και η οποία είναι αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, παραχωρείται στον Δήμο για 25 χρόνια η διοίκηση και η διαχείριση τόσο της οργανωμένης Ακτής Βάρκιζας όσο και της ελεύθερης παραλίας. Για τη μεν πρώτη, το μίσθωμα ανέρχεται στο ποσόν του 1.000.000 ευρώ κατ’ έτος στο οποίο προστίθεται ποσοστιαίο 6% επί του κύκλου εργασιών.

Με την ολοκλήρωση κάθε δεκαετίας, συμφωνείται ότι το μίσθωμα θα επανεξετάζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι κάτω από αυτό που έχει διαμορφωθεί τότε. Επίσης, συμφωνείται ότι τα έργα εντός της παραλίας θα ανέλθουν σε κόστος 3.000.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον, σε επενδύσεις παγίων για την αναβάθμιση του ακινήτου. Η ΕΤΑΔ ορίζεται ότι θα πρέπει να ενημερώνεται και να συναινεί σε τυχόν μισθώσεις/υπομισθώσεις του Δήμου ή των μισθωτών υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρχει διαφορά πάνω από 25% των υπομισθώσεων από το ετήσιο μίσθωμα όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.

Αναφορικά με την ελεύθερη παραλία, όπου εδρεύει ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρκιζας, κρίνεται σκόπιμη η λύση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης στην «Ανατολική Ελεύθερη Ακτή Βάρκιζας» και η σύναψη νέας, με μίσθωμα 50% επί πάσης φύσεως εσόδων, με ελάχιστο εγγυημένο ανά έτος ύψους 165.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η ΕΤΑΔ θα πρέπει να ενημερώνεται και να συναινεί σε τυχόν μισθώσεις/υπομισθώσεις του Δήμου ή των μισθωτών του, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρχει διαφορά πάνω από 25% των υπομισθώσεων από το ετήσιο μίσθωμα όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Επίσης, αναφέρεται η υποχρέωση υλοποίησης συνολικής Μελέτης Διαμόρφωσης και για τα δύο ακίνητα, με την ολοκλήρωση της οποίας θα επαναπροσδιοριστεί το ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα στην ανατολική ελεύθερη Ακτή Βάρκιζας.

«Αναμένουμε τη σύνταξη της σύμβασης που θα διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα υπογραφεί μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο», ανέφερε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Μόλις υπογραφεί η σύμβαση –  διευκρίνισε  – τότε απευθείας θα έλθει στον Δήμο η διοίκηση και διαχείριση της παραλίας για να ξεκινήσει η διαδικασία τόσο του διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, όσο και της μελέτης διαμόρφωσης η οποία θα εγκριθεί από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ (σσ Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων). 

Είσοδος ελεύθερη για όλους τους δημότες

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημότες όλων των δημοτικών κοινοτήτων της πόλης (Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη) θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. «Στη δημοπρασία που θα γίνει δεν διεκδικούμε μόνο το 25% πάνω από τις τιμές βάσης, αλλά και το 12% του τζίρου που θα γίνεται εντός της παραλίας, καθώς και την ελεύθερη είσοδο των δημοτών όλων των δημοτικών κοινοτήτων – όπως και στη Β’ Πλαζ Βούλας. Είναι κάτι το οποίο θα εξασφαλίσουμε διότι θα αποτελεί όρο της δημοπράτησης», σημείωσε ο κ. Κωνσταντέλλος.

Στην παρέμβαση του επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, Θάνου Ματόπουλου, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι «το ζήτημα δεν είναι αριθμητικό», κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι «υποκαθιστά την ΕΤΑΔ» αντί να «ελευθερώνει παραλίες και να διαθέτει αυτό που η φύση παρέχει δωρεάν», ο δήμαρχος απάντησε ότι εκτός από τα έσοδα, ο Δήμος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να εποπτεύει την παραλία και να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των δημοτών. «Αυτό που γινόταν επί δεκαετίες να βλέπουμε, ως Δήμος, μέσα απ’ τα συρματοπλέγματα ό,τι συνέβαινε χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε, θα αλλάξει. Δική μας πολιτική είναι να φέρουμε, σε εύθετο χρόνο, όλες αυτές τις κλειστές, και επικίνδυνες να ξεφύγουν από πλευράς όχλησης, παραλίες στη διοίκηση και διαχείριση του Δήμου, για μακρά χρονικά διαστήματα της τάξεως των 25 ετών», απάντησε, τονίζοντας ότι κατά καιρούς οι δημότες και οι κάτοικοι κυρίως της Βούλας και της Βάρκιζας έχουν υποφέρει από τη φασαρία που δημιουργούν παραλιακά κέντρα τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες. Όσο για την ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας, δεσμεύθηκε ότι δεν πρόκειται να κλείσει, αλλά «θα είναι καθαρή, φωτισμένη, με αθλητικές εγκαταστάσεις και φύλαξη» για την αποφυγή καταστροφών.