Πιέρρος Χατζηγιάννης: Πώς θα έρθει το φυσικό αέριο στα 3Β

Πότε τοποθετείται χρονικά η ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης;

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής καταρτίζει το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου διανομής στην Αττική, στο οποίο καθορίζονται τα έργα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους για χρονικό ορίζοντα πέντε ετών. Σε αυτό το Πρόγραμμα αναλύονται τα έργα επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου διανομής σε κάθε Δήμο της Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πενταετές πρόγραμμα Ανάπτυξης ανανεώνεται σε ετήσια βάση και έχει ήδη λάβει την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για την επόμενη 5ετία (2021-2025) και συγκεκριμένα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 17 νέων χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης.

Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δήμο αφορούν στην εγκατάσταση του δικτύου πολυαιθυλενίου και τη σύνδεσή του με τον υφιστάμενο βρόγχο της περιοχής και επιπλέον με την εγκατάσταση του χαλύβδινου δικτύου για την ενεργοποίηση του σταθμού της περιοχής. Ο σχεδιασμός του δικτύου έχει μελετηθεί με τρόπο ώστε να τροφοδοτηθεί η περιοχή μέσω διασύνδεσης με το λειτουργικό τομέα 11 απρόσκοπτα και άμεσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κατασκευαστικό έργο του δικτύου φυσικού αερίου προχωρά βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και για την εκτίμηση ολοκλήρωσής του λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι που εξασφαλίζουν την άρτια, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και αποδοτικότητα του νέου δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του δικτύου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα έχει επιτευχθεί στο τέλος του έτους με την κατασκευή των 3 χιλιομέτρων νέων δικτύων που έχουν προγραμματιστεί εντός του έτους 2021. Με αυτό τον τρόπο οι Δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν άμεσα από τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση φυσικού αερίου και πιο συγκεκριμένα τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ευκολία χρήσης, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.


Ο πρόεδρος της ΕΔΑ Αττικής και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και μέλος του ΔΣ της ΕΔΑ Αττικής, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σε επίσκεψή τους στα έργα επέκτασης του δικτύου στο Λαιμό Βουλιαγμένης

Περιγράψτε μας πώς θα γίνει η επέκταση του δικτύου σε μεμονωμένες γειτονιές και δρόμους. Το αρχικό σας σχέδιο υπόκειται σε αλλαγές βάσει του ενδιαφέροντος που θα εκδηλώσουν οι καταναλωτές;

Η στρατηγική θέση της ΕΔΑ Αττικής είναι πολύ συγκεκριμένη: Συνεχής επέκταση του δικτύου διανομής και ταυτόχρονη αύξηση των συνδέσεων. Με άλλα λόγια, επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης δεκάδων δήμων και πύκνωση των συνδέσεων για άμεση πρόσβαση σε φυσικό αέριο για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Σε συνέχεια των βασικών βρόγχων υποδομής δικτύου φυσικού αερίου που κατασκευάζονται στην παρούσα φάση, θα κατασκευαστούν διακλαδώσεις οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τις γειτονιές του Δήμου. Κάτι που πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι φροντίζουμε ώστε να εξασφαλίζουμε τις συνθήκες, κατά την κατασκευή των έργων, που θα εγγυηθούν την ομαλή υλοποίησή του, χωρίς την πρόκληση παρατεταμένης όχλησης στους Δημότες και με την διασφάλιση τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκειας των εργασιών.

Ο βασικός άξονας στον οποίο κινείται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου για την περίοδο 2021-2025 είναι η στόχευση στην πύκνωση των συνδέσεων/παροχών επί του ενεργού δικτύου φυσικού αερίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του δικτύου διανομής, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα και για την αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών, προβλέπεται η στοχευμένη ανάπτυξη του δικτύου διανομής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των νέων έργων. Μεταξύ των αρχών ανάπτυξης του συστήματος διανομής συγκαταλέγεται η ανάπτυξη του δικτύου βάσει τεχνοοικονομικών κριτηρίων για την αύξηση της προσβασιμότητας των δυνητικών καταναλωτών, με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος να ενισχύει τα κριτήρια της στοχευμένης ανάπτυξης δικτύου σε περιοχές του Δήμου.

Τα οικονομικά οφέλη των καταναλωτών αν απεξαρτηθούν ενεργειακά από το πετρέλαιο σήμερα, είναι γνωστά. Η σχέση της τιμής μεταξύ πετρελαίου και φυσικού αερίου θα παραμείνει σταθερή τα επόμενα χρόνια;

Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και την καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου, τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση, προσφέροντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τιμολόγια σε σχέση με άλλες συμβατικές μορφές ενέργειας. Αυτό μεταφράζεται σε πολυάριθμα οφέλη για τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Για παράδειγμα, την άφθονη, ποιοτική και οικονομική θέρμανση στην κατοικία τους. Επιπλέον, η εξοικονόμηση στη θέρμανση ξεπερνά το 40% σε σχέση με άλλες μορφές θέρμανσης, ενώ η χρήση του φυσικού αερίου μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες των νοικοκυριών όπως στο μαγείρεμα, ζεστό νερό κ.ά. προσφέροντας επιπλέον σημαντική εξοικονόμηση. Ακόμη, σε αντίθεση με το πετρέλαιο, για την προμήθεια του οποίου χρειάζεται οι καταναλωτές να προβαίνουν σε επιπλέον διαδικασίες, όπως παραγγελίες και παραλαβές ανά τακτά διαστήματα, η ροή του φυσικού αερίου μέσω του δικτύου διανομής είναι συνεχής. Τέλος, πρόκειται για μια πιο πρακτική λύση σε σχέση με τη χρήση πετρελαίου, καθώς δεν προϋποθέτει την ανάγκη ύπαρξης και τοποθέτησης ειδικών εγκαταστάσεων, όπως δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.

Πώς απαντάτε στις ανησυχίες των καταναλωτών για την ασφάλεια του φυσικού αερίου και για τους κινδύνους ατυχημάτων ή διαρροών;

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής λειτουργεί με αξιοπιστία και ασφάλεια το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, διαθέτοντας προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης με πολυετή εμπειρία. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο κέντρο ελέγχου της εταιρείας. Επιπλέον γίνονται προληπτικοί και συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς. Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους καταναλωτές ότι η χρήση του φυσικού αερίου είναι απόλυτα ασφαλής και η ΕΔΑ Αττικής είναι εδώ για να εγγυηθεί την ασφάλεια της τροφοδοσίας.

Η πολιτική κινήτρων, όπως η επιδότηση των νέων εγκαταστάσεων θέρμανσης της ΕΔΑ, είναι εν ισχύ;

Για τη φετινή χρονιά τέθηκαν σε εφαρμογή δύο προγράμματα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης, όπου κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτείται μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας. Η μια εκ των δύο δράσεων επιχορήγησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 και παραμένει σε ισχύ με την προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην εν λόγω δράση να έχει παραταθεί έως τις 30 Ιουλίου 2021. Η ΕΔΑ Αττικής αποτελεί τον φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης επιτυγχάνεται η πλήρης εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική για την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούν το στρατηγικό στόχο που αφορά στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής απομόνωσης περιοχών της Αττικής. Επιπλέον, όλοι οι καταναλωτές συνεχίζουν να επωφελούνται από την έκπτωση έως 100% στα τέλη σύνδεσης για το τρέχον έτος.

Στόχος όλων μας στην ΕΔΑ Αττικής είναι να κάνουμε το φυσικό αέριο προσιτό σε όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής. Το νέο αυτό πρόγραμμα, που αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας στο πλαίσιο παροχής κινήτρων προς τους καταναλωτές, συμβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε πρόσβαση σε όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά στο πλέον φιλικό προς το περιβάλλον, οικονομικό και αποδοτικό συμβατικό καύσιμο, το φυσικό αέριο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας, αλλά και στην καταπολέμηση της ενεργειακής ανισότητας μεταξύ των κατοίκων της μεγαλύτερης περιφέρειας της Ελλάδας.

Τι σηματοδοτεί σε περιβαλλοντικό επίπεδο για την Αττική η μετάβαση στο φυσικό αέριο;

Λόγω των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων του φυσικού αερίου, αλλά και των πολλαπλών δυνατοτήτων προμήθειας, μεταφοράς και αποθήκευσής του, αναδεικνύεται ως το βασικό συμβατικό καύσιμο γύρω από το οποίο οικοδομείται η ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ. Πρόκειται ουσιαστικά για το καύσιμο – «γέφυρα» στο δρόμο προς την ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα. Το φυσικό αέριο είναι ομολογουμένως το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον από τα συμβατικά καύσιμα συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στη μείωση των εκπομπών CO2, όσο και στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μέσω της μείωσης της τελικής κατανάλωσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε σχέση με τα άλλα συμβατικά καύσιμα (π.χ. υποκατάσταση υγρών καυσίμων, χρήσης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας κ.ά.). Σημειώνεται δε ότι οι υποδομές του φυσικού αερίου, οι οποίες ως επί το πλείστον κατασκευάστηκαν τα τελευταία έτη, είναι φιλικές για τη μεταφορά βιοαερίου ή/και «συνθετικού» φυσικού αερίου από την παραγωγή Η2 με τη μέθοδο της υδρόλυσης με ηλεκτρισμό. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι η ενίσχυση της διείσδυσης του φυσικού αερίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενεργειακή μετάβαση στην Αττική και κατά συνέπεια στη χώρα μας.

Πώς ερμηνεύετε τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει η χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, ως προς την υιοθέτηση του φυσικού αερίου;

Η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε έντονα μεταβατικό στάδιο, έχοντας σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, οι κύριες προτεραιότητες της επόμενης περιόδου αναφορικά με τη χρήση του φυσικού αερίου είναι αρχικώς η ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών μεταφοράς και διανομής προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη χρήση φυσικού αερίου σε περισσότερους τελικούς καταναλωτές, η περαιτέρω αύξηση χρήσης στη βιομηχανία και στις μεταφορές, είτε μέσω δικτύων είτε με χρήση συμπιεσμένου (CNG) ή υγροποιημένου (LNG) φυσικού αερίου και η αύξηση χρήσης στους τελικούς τομείς κατανάλωσης.

Προβλέπεται η διαρκής αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου στα δίκτυα διανομής με την κατασκευή νέων δικτύων και την πραγματοποίηση νέων συνδέσεων στις αστικές περιοχές. Παράλληλα με την εξοικείωση των καταναλωτών στη χρήση του φυσικού αερίου, τα πλεονεκτήματα και την ευκολία χρήσης του καυσίμου καθώς και την ικανοποίηση των καταναλωτών, οι υποδομές φυσικού αερίου οδηγούν στην ομαλή απανθρακοποίηση διασφαλίζοντας τη χρήση μίας καθαρής, ευέλικτης, αποδοτικής και οικονομικής πηγής ενέργειας.