Παρεμβάσεις στη Βουλιαγμένη με στόχο την οδική ασφάλεια

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνουν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βουλιαγμένη που στόχο έχουν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης οχημάτων, τη βελτίωση της ορατότητας και την καλύτερη διαχείριση των διαβάσεων πεζών με το σχεδιασμό ειδικών διατάξων.

Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Βουλιαγμένης αφορά σε τρία τμήματα. Συγκεκριμένα, στο Καβούρι μεταξύ λεωφόρου Καραμανλή, Σαπφούς, Ακτής, Ηλιού και Κρόνου. Οι επεμβάσεις σε αυτή την περιοχή αφορούν στη μονοδρόμηση και αντιδρόμηση των ακόλουθων οδικών τμημάτων: Η οδός Σαπφούς μονοδρομείται από τη λεωφόρο Καραμανλή έως την Ακτής. Η οδός Φειδίου μονοδρομείται από την Μάρνης έως την Σαπφούς. Η οδός Μάρνης μονοδρομείται από την Ακτής έως τη λεωφόρο Καραμανλή. Η οδός Ιφιγένειας μονοδρομείται από την λεωφόρο Καραμανλή έως την Ακτής. Η οδός Κυβέλης αντιδρομείται από την Ηλίου έως τη λεωφόρο Αθηνάς. Η οδός Ηούς αντιδρομείται από την Κενταύρου έως τη λεωφόρο Αθηνάς.

Στην περιοχή μεταξύ λεωφόρου Καβουρίου, Τρίτωνος, Νηρέως και Ζεφύρου οι επεμβάσεις αφορούν στη μονοδρόμηση και αντιδρόμηση των ακόλουθων οδικών τμημάτων: Η οδός Τρίτωνος μονοδρομείται από τη Νηρέως έως τη λεωφόρο Καβουρίου. Η οδός Νηρέως μονοδρομείται από τη Ζεφύρου έως την Τρίτωνος. Η οδός Ζεφύρου αντιδρομείται από τη λεωφόρο Καβουρίου έως την Αρεθούσης. Η οδός Πρωτέως μονοδρομείται από τη Ζεφύρου έως τη Νηρέως. Η οδός Ακτής γίνεται διπλής κατεύθυνσης μεταξύ της Λητούς και του πεζοδρόμου.

Στον κεντρικό ιστό της Βουλιαγμένης, μεταξύ λεωφόρου Αθηνάς, Δήμητρας, Θησέως και Αφροδίτης, οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στα ακόλουθα οδικά τμήματα: Η οδός Άρεως αντιδρομείται από τη Θησέως έως τη λεωφόρο Αθηνάς. Η οδός Φανερωμένης μονοδρομείται από τη λεωφόρο Αθηνάς έως τη Θησέως. Η οδός Αφροδίτης μονοδρομείται από τη Θησέως έως τη λεωφόρο Αθηνάς. Η οδός Μενελάου στη Βουλιαγμένη μονοδρομείται από την Ξενοφώντος έως την Πραξιτέλους.

Να σημειωθεί πως οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Βουλιαγμένη θα ολοκληρωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου. Στη Βάρη η πρώτη φάση των παρεμβάσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η εφαρμογή των ρυθμίσεων στη Μηλαδέζα. Τέλος, εντός των προσεχών εβδομάδων, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και στη δημοτική ενότητα της Βούλας.