Βούλα: Παρεμβάσεις για την ασφάλεια πεζών και οδηγών

Τις απόψεις των πολιτών και των τοπικών φορέων ζήτησε η δημοτική αρχή σχετικά με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται από το περασμένο έτος στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της δημοτικής ενότητας Βούλας. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και πολλές από αυτές έγιναν αποδεκτές από τους μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με αποτέλεσμα να προτείνεται η κυκλοφοριακή μελέτη να συμπεριλάβει στοχευμένες προσαρμογές που εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω την λειτουργία του συγκοινωνιακού δικτύου στην περιοχή. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου.

Ειδικότερα, για την οδό Μεταξά στην περιοχή Ευρυάλη και τη μετατροπή της σε οδό διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, προτάθηκαν οι εξής παρεμβάσεις: Για τη λειτουργία της ως διπλής κυκλοφορίας, απαιτείται ελάχιστο πλάτος 8 μέτρων καθ’ όλο το μήκος του δρόμου. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Δήμος θα προβεί σε λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση της οδού με σκοπό να καταγραφούν με ακρίβεια οι εγκαταστάσεις φρεατίων, φυτεύσεων κ.ά. που υπάρχουν σήμερα για να υλοποιηθεί η διαπλάτυνση της οδού Μεταξά. Να τονιστεί πως πριν ξεκινήσουν οι παραπάνω διαδικασίες, θα αξιολογηθεί από συγκοινωνιολόγους η λειτουργία της ως οδού μιας κατεύθυνσης όπως είναι σήμερα, ώστε να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα μετατροπής της σε διπλής κατεύθυνσης.

Επιπλέον, προτάθηκε η μετατροπή της οδού Λακωνίας, στο τμήμα μεταξύ Λ. Κατσώνη και Μεταξά και της οδού Κανάρη, στο τμήμα μεταξύ Μεταξά και Οδ. Ανδρούτσου, σε τμήματα οδού ήπιας κυκλοφορίας. Σκοπός των συγκεκριμένων παρεμβάσεων είναι η βελτίωση του οικιστικού ιστού του Δήμου, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η προώθηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας που δίνουν προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών στους οποίους, με τις κατάλληλες διαμορφώσεις, εξασφαλίζεται εκτός από την χρήση των οδών, η διέλευση των οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα. Να σημειωθεί πως η μετατροπή των παραπάνω τμημάτων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας δεν αναμένεται να μεταβάλει την κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής. Στόχος του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και της δημοτικής διοίκησης είναι η σταδιακή διαμόρφωση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στις οδούς πέριξ των κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών της πόλης.