ΟΑΠΠΑ: Συγχωνεύεται με τον Δήμο το νομικό πρόσωπο

Τίτλοι τέλους μπαίνουν μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ). Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιουνίου, ο ΟΑΠΠΑ θα συγχωνευτεί με τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες της συγχώνευσης, ωστόσο η δημοτική αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι το σύνολο των εργαζόμενων του ΟΑΠΠΑ θα απορροφηθεί στον Δήμο, ο οποίος με τη σειρά του θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του υπό κατάργηση οργανισμού. Επιπλέον, οι δραστηριότητες του ΟΑΠΠΑ στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και στη διαχείριση των βρεφονηπιακών σταθμών θα συνεχιστεί αδιάκοπα.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη συγχώνευση του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής με τις υπηρεσίες του Δήμου, οι δράσεις του ΟΑΠΠΑ θα επεκταθούν περισσότερο και αυτό διότι ο νέος Οργανισμός που θα συσταθεί το προσεχές διάστημα θα λειτουργεί αρτιότερα με τα γραφειοκρατικά θέματα να μειώνονται θεαματικά. Να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΠΑ αποτελείται σήμερα από 15μέλη, με πρόεδρο τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, αντιπρόεδρο τη δημοτική σύμβουλο Μαρία Μπραϊμνιώτη καθώς επίσης και πολίτες που υποδεικνύουν οι παρατάξεις και ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πλέον, με την σύσταση του νέου Οργανισμού, όλες τις αρμοδιότητες θα τις ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, θα οριστεί και αντιδήμαρχος που θα αναλάβει τις σχετικές αρμοδιότητες.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Μανώλης Λουδάρος, τόνισε: «Είναι πιο λογικό και πιο οικονομικό μοντέλο. Δημιουργούνται περισσότερες θέσεις ευθύνης για τους υπαλλήλους και το κυριότερο, ισχυροποιείται η εργασιακή τους σχέση. Συνολικά εκτιμούμε ότι η συγχώνευση του ΟΑΠΠΑ θα οδηγήσει σε καλύτερη και πολύ πιο εύρυθμη λειτουργία του Δήμου».