Σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο και η αλληλογραφία του Δήμου

Στην αξιοποίηση της τεχνολογίας επενδύει o Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο πλαίσιο αυτό ψηφιοποιείται πλήρως το αρχείο του Δήμου.

Η ηλεκτρονική καταχώρηση του υπάρχοντος αρχείου των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης καθώς και του ενιαίου Δήμου 3Β σε μια ενιαία βάση δεδομένων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σειρά θα πάρουν τα αρχεία της Νομικής Υπηρεσίας και τα αρχεία του Γραφείου Δημάρχου. Σκοπός της διαδικασίας είναι η ηλεκτρονική διαφύλαξη των αρχείων στο διηνεκές αλλά και η χρησιμοποίηση του αρχείου για την ταχεία εύρεση και αναπαραγωγή εγγράφων.

Επιπλέον, έχει αντικατασταθεί η έντυπη αλληλογραφία και ενημέρωση των συλλογικών πολιτικών οργάνων, με την ηλεκτρονική. Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος εξοικονομεί περίπου 140.000 φύλλα χαρτιού ετησίως, αφού η ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για τα θέματα συζήτησης και τις εισηγήσεις των υπηρεσιών γίνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία και όχι με την παραδοσιακή μέθοδο της παράδοσης κατ’ οίκον από δημοτικούς υπαλλήλους του σώματος των δεκάδων σελίδων που χρειάζεται να έχουν υπόψη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές ίσως φαντάζουν αυτονόητες εν έτει 2019, όμως η εμπειρία δείχνει ότι οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί του Δημοσίου καθυστερούν χαρακτηριστικά να τις αποδεχτούν και να τις ενσωματώσουν λειτουργικά στην καθημερινότητα των υπηρεσιών. Να επισημανθεί πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος ψηφιακός Δήμος της χώρας, στην αποτελεσματικότητα των εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν και των μεθόδων που ακολουθήθηκαν σε αυτόν.

Τέλος, μπαίνει σε λειτουργία το επόμενο διάστημα η ψηφιακή πλατφόρμα «δημοτικού taxis», η οποία έχει στόχο την ψηφιακή ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις οφειλές τους και τη ρύθμιση ή εξόφληση των χρεών τους.