Δημοτικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Την ίδρυση ενός νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού) και την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών) αποφάσισε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα έχει τίτλο «Ηγεσία – βιώσιμη ανάπτυξη και πρακτικές διαχείρισης συνεδρίων και εκδηλώσεων», θα έχει ως στόχο την εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των πτυχιούχων ΑΕΙ και των Ελληνικών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομοταγών της αλλοδαπής που έχουν τίτλους αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους ηγεσίας και διαχείρισης εκδηλώσεων, με εξειδίκευση αφενός στον τομέα και τις δεξιότητες που απαιτούνται στη βιομηχανία της διοργάνωσης εκδηλώσεων και αφετέρου στην ηγεσία, σε ένα εύρος διοικητικών επιπέδων ρόλων και αρμοδιοτήτων σε διάφορους στρατηγικούς τομείς.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό σχέδιο του προγράμματος, η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία αυτά θα συμβάλει σημαντικά στην επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του, δίνοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να προωθήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να αναπτυχθούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αναλαμβάνοντας διαχειριστικούς ρόλους, την ηγεσία των ομάδων, λειτουργιών και λήψης αποφάσεων, στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της διοργάνωσης εκδηλώσεων όλων των τύπων.