Διαλογή στην πηγή με επιστημονικό σχέδιο

Πρόγραμμα 5ετίας από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ένα επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων διαθέτει από τις 8 Φεβρουαρίου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για σημαντικές επενδύσεις ύψους 13,7 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικά έργα, μέσω κρατικής και κοινοτικής χρηματοδότησης. Διακηρυγμένος στόχος της δημοτικής αρχής των 3Β και πλέον άκρως ρεαλιστικός είναι το άλμα στην περιβαλλοντική διαχείριση από τη σημερινή πρωτιά του 30%, που φτάνει το ποσοστό εκτροπής αποβλήτων από την ταφή, σε πάνω από 70% μέσα στα αμέσως προσεχή χρόνια. Μια μελετημένη και δοκιμασμένη ήδη πιλοτικά μεθοδολογία αποτελεί τον οδικό χάρτη για το σκοπό αυτό.

Το 177 σελίδων Τοπικό Σχέδιο καταγράφει την υφιστάμενη δομή, τις καινοτομίες και τις επιδόσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας και παράλληλα παραθέτει τις πρωτοβουλίες από τη δημοτική διοίκηση με αναλυτικό τρόπο, χρονοδιάγραμμα και απόλυτα κοστολογημένα μεγέθη.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του σχεδίου που αφορά όλους είναι ο προγραμματισμός να αποκτήσουν όλα τα νοικοκυριά του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καφέ κάδο ανακύκλωσης βιοαποδομήσιμων (υπολείμματα τροφών) μέσα στα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα των καφέ κάδων σήμερα εφαρμόζεται στα Πηγαδάκια Βούλας, στη Μηλαδέζα της Βάρης και σε τμήματα της Βουλιαγμένης, ενώ άμεσα αναμένεται να επεκταθεί στο Δίλοφο της Βάρης και στις συνοικίες Ευρυάλη και Δικηγορικά Βούλας. Οι κάτοικοι διαθέτουν ένα μικρό κάδο κουζίνας τον οποίο αδειάζουν στον καφέ κάδο της πολυκατοικίας που συλλέγεται από τον Δήμο σε γνωστές εκ των προτέρων ημέρες. Το ρεύμα αυτό ξεκίνησε από το 2018 και ήδη κατά την πρώτη χρονιά, το 2019, εξέτρεψε από την ταφή 1.506 τόνους αποβλήτων.

Το Τοπικό Σχέδιο καταγράφει αναλυτικά ανά δημοτική ενότητα τα 318 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στον Δήμο, τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία θα πρέπει ως το τέλος του 2022 να συλλέγουν σε χωριστό ρεύμα τα βιοαποδομήσιμα απόβλητά τους. Ήδη ωστόσο σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη 56 επιχειρήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπεραγορές) συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή εκτρέποντας ένα σημαντικό ποσοστό των αποβλήτων τους από την ταφή. Το περιεχόμενο όλων των καφέ κάδων του Δήμου (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) μαζί με τα κλαδέματα των κήπων (πράσινα απόβλητα) συλλέγονται χωριστά από την Υπηρεσία Καθαριότητας και οδεύουν προς επεξεργασία σε πεδίο κομποστοποίησης στο Κορωπί, όπου παράγεται το πιστοποιημένο από τον οργανισμό ΔΗΩ για χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες εδαφοβελτιωτικό υλικό Vita Green και Vita Green Plus. Ήδη 10.000 σακιά από το υλικό αυτό έχουν δημοπρατηθεί αποφέροντας ένα έσοδο στο δημοτικό ταμείο αλλά το κυριότερο, κλείνοντας τον κύκλο της βιώσιμης οικονομίας.

Στη γειτονιά των Πηγαδακίων εφαρμόζεται ένα πιλοτικό πρόγραμμα που μελετά μια ολοκληρωμένη εφαρμογή διαλογής στην πηγή για έξι ρεύματα υλικών που πρακτικά αφήνει ένα πολύ μικρό υπόλειμμα για ταφή: Εδώ και δύο χρόνια συλλέγονται χωριστά χαρτί, γυαλί, το ρεύμα για πλαστικό, μέταλλο και μικτές συσκευασίες, τα βιοαπόβλητα κουζίνας, τα προϊόντα κήπου και τα σύμμεικτα απορρίμματα. Τα απόβλητα αυτά ζυγίζονται και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιβραβεύονται για τις επιδόσεις τους, καθώς για κάθε τόνο αποβλήτων που οι δημότες εκτρέπουν από την ταφή στη χωματερή, ο Δήμος εξοικονομεί χρήματα. Με νομοθετική πρωτοβουλία που ήδη έχει προωθηθεί, θα καταστεί δυνατό το σύστημα αυτό να παρέχει και εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη.

Συνολικά, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εφαρμόζει 22 χωριστά ρεύματα συλλογής υλικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται χαρτί (πράσινοι κάδοι), ρούχα (κόκκινοι κάδοι), ελαστικά, οχήματα, σωλήνες φθορισμού, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.λπ. Σύντομα ξεκινά ένα νέο και αρκετά σημαντικό ρεύμα, με την ανάκτηση και αξιοποίηση των λεγόμενων ογκωδών υλικών που απορρίπτουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, όπως στρώματα, έπιπλα, είδη μπάνιου, μεταλλικά αντικείμενα κ.ά. Στόχος φυσικά είναι να μην οδηγηθούν αυτά στο χώρο υγειονομικής ταφής, αντίθετα να αξιοποιηθούν ενεργειακά με τη μετατροπή τους σε RDF ή SRF το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενές καύσιμο σε ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Ένας επίσης σημαντικός στόχος που διατυπώνει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων είναι να δημιουργηθούν συνολικά 15 «γωνιές ανακύκλωσης» σε διάφορα σημεία του Δήμου. Σήμερα, τέτοια «γωνιά» λειτουργεί στο χώρο στάθμευσης του Αθλητικού Κέντρου Βάρης, όπου οι πολίτες μπορούν να ανακυκλώσουν χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, καθώς και ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Πεδίο πράσινων εφαρμογών


Στο Πεδίο Πράσινων Εφαρμογών και σε χώρο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ο Δήμος 3Β προορίζει την εγκατάσταση σε νέες πιστοποιημένες και ασφαλείς εγκαταστάσεις μιας σειράς λειτουργιών που σήμερα επιβαρύνουν τον οικιστικό ιστό:
• Αμαξοστάσιο • Συνεργείο • Αποθήκες. Επίσης θα εγκατασταθούν: • Μεγάλο Πράσινο Σημείο • Πεδίο κομποστοποίησης • Κλειστού τύπου Σταθμός Μεταφόρτωσης

Το μεγάλο στοίχημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το επόμενο διάστημα είναι η δημιουργία μιας «Green Farm», όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ενός δηλαδή πεδίου πράσινων εφαρμογών που θα συγκεντρώσει σε νέες, πιστοποιημένες και απόλυτα ασφαλείς υποδομές μια σειρά από λειτουργίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας που σήμερα επιβαρύνουν τη λειτουργία της πόλης περιβαλλοντικά και οικονομικά. Συγκεκριμένα, στο χώρο αυτό σχεδιάζεται να εγκατασταθούν μετά από την προβλεπόμενη αδειοδότηση: Το μεγάλο «πράσινο σημείο» του Δήμου, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα προς ανακύκλωση υλικά, το δημοτικό πεδίο κομποστοποίησης όπου θα γίνεται η επεξεργασία των βιοαποβλήτων (κλαδέματα και υπολείμματα κουζίνας) για το εδαφοβελτιωτικό Vita Green (σήμερα μισθώνεται αδειοδοτημένος χώρος στο Κορωπί για το σκοπό αυτό) καθώς και το αμαξοστάσιο, το συνεργείο και οι αποθήκες του Δήμου που σήμερα βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού της Βάρης. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένας κλειστού τύπου σταθμός μεταφόρτωσης ώστε να μην προκαλεί καμία οπτική ή άλλη όχληση.

Χώρος για την Green Farm έχει εξευρεθεί και αυτή είναι η έκταση 32 στρεμμάτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας στα σύνορα της Βάρης με το Κορωπί για την οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται σε πολύ ώριμες συζητήσεις για την παραχώρησή της στον Δήμο. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μετά την απόρριψη της δημοτικής αρχής στο ενδεχόμενο να δημιουργηθεί δημοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (αφού «η δημιουργία της θα ήταν περιβαλλοντικά θεμιτή αλλά οικονομικά ασύμφορη», όπως είπε ο Δήμαρχος, υπενθυμίζοντας τη συζήτηση του 2018) ο χώρος που προοριζόταν για την πολιτικοστρατιωτική αυτή εγκατάσταση προτάθηκε να αξιοποιηθεί για τη μεταφορά των λειτουργιών της Υπηρεσίας Πρασίνου σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Για την παραχώρηση αυτή επιλέχθηκε μια μέθοδος μακροχρόνιας μίσθωσης (με εδαφονόμιο) μια διαδικασία που θα υλοποιηθεί μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Τέλος, το Τοπικό Σχέδιο περιγράφει την αδειοδοτημένη πλέον βάσει της ελληνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης κοντά στο χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας. Όπως εξήγησε κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, πρόκειται για μια προσωρινή εγκατάσταση που είναι απαραίτητη στη δημοτική καθημερινότητα της αποκομιδής, η οποία έχει εκτός από μεγάλο οικονομικό όφελος και ένα σημαντικό φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα. «Αν δεν είχαμε τον Σταθμό αυτό θα έπρεπε να στέλνουμε κάθε μέρα στη Φυλή 18 απορριμματοφόρα μαζί με τα 4 της ανακύκλωσης, με τα ανάλογα έξοδα και βέβαια τις εκπομπές αερίων», όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος. Σήμερα η εγκατάσταση αυτή βοηθά ώστε τα απορρίμματα να συγκεντρώνονται με ασφάλεια σε ειδική εγκατάσταση και να φορτώνονται σε μεγάλα οχήματα, εξοικονομώντας δρομολόγια και καύσιμα.