Πρόγραμμα για την προστασία των λουομένων από τον κορονοϊό

Σε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για τις επιπτώσεις της πανδημίας συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη» και το Πανεπιστήμιο Technical University of Delf της Ολλανδίας. Πρόκειται για ερευνητικό έργο Designscapes το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 και στοχεύει στην κατανόηση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού κατά την επίσκεψη στις παραλίες το καλοκαίρι του 2020.

Περαιτέρω, στόχος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής και ασφαλέστερης εμπειρίας για τους πολίτες που επισκέπτονται τις ελεύθερες ακτές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου δεν υπάρχει εκ των προτέρων καταμέτρηση του αριθμού των εισερχομένων σε αυτές. Ο των 3Β με τα 27 χιλιόμετρα ακτογραμμής, επελέγη ως «πιλότος» προκειμένου μέσω της κοινωνικής έρευνας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών να βρεθούν καινοτόμα εργαλεία και λύσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των πολιτών που χρησιμοποιούν τις παραλίες του Δήμου.

«Η τεχνογνωσία που θα παραχθεί, θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για το σχεδιασμό καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη στους παράκτιους δήμους», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Κατά τη πρώτη φάση του έργου, συστήθηκε ομάδα εργασίας για την παραγωγή ιδεών και προτάσεων και εκπονήθηκε ερωτηματολόγιο. Μέλη της ομάδας έργου επισκέφτηκαν ελεύθερες παραλίες των 3Β και συνομίλησαν με λουόμενους για το κατά πόσο η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει την εμπειρία τους στη θάλασσα, καθώς και τα ατομικά μέτρα προστασίας που λαμβάνουν.

Στη συνέχεια, κατέγραψαν και επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις τους και το σχετικό ερωτηματολόγιο διακινήθηκε και ηλεκτρονικά, συγκεντρώνοντας 200 και πλέον απαντήσεις. Ως συμπέρασμα, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης των λουομένων και συχνή «υπενθύμιση» των μέτρων που πρέπει να τηρούν κατά την παραμονή τους στη παραλία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος πραγματοποίησε καμπάνια ενημέρωσης μέσω της τοποθέτησης ειδικού ενημερωτικού πλαστικοποιημένου εντύπου σε κάθε μία από τις 180 δωρεάν ομπρέλες ενώ τοποθέτησε και αντισηπτικά σε ειδικές θήκες έξω από τις καμπίνες των αποδυτηρίων.