Το πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετάω» στον Δήμο των 3Β

Του Θεόδωρου Γεωργίου* Θα ξεκινήσω την πολιτικο-θεωρητική ανάλυσή μου με βιώματα και εμπειρίες που έχω ζήσει και ζω και στη δική μας, την ελληνική κοινωνία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όταν άρχισα σταδιακά να …

Το ορθολογικο-διανεμητικό μοντέλο ανάπτυξης στον Δήμο των 3Β

του Θεόδωρου Γεωργίου* Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Δημοσιογράφος» (στο φύλλο του Σεπτεμβρίου 2021) έκανα μια διάκριση ανάμεσα σε δύο μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής εξέλιξης. Υπενθυμίζω, ότι πρόκειται για το παρασιτικο-κεφαλαιοκρατικό μοντέλο από τη …

Ο Δήμος των 3Β και το επενδυτικό κεφάλαιο

Tου Θεόδωρου Γεωργίου* Επανέρχομαι, για να εκθέσω (για να αφηγηθώ) την θεωρητικο-πολιτική θέση μου για το πολιτικό έργο του Δημάρχου των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, σχετικά με τον ρόλο και την σημασία των επενδύσεων στην ευρύτερη …

Ανακαλύπτοντας ξανά τη μάζα

Του Θεόδωρου Γεωργίου* Στο λεξιλόγιο της πολιτικής φιλοσοφίας και των επιμέρους πολιτικών επιστημών, συναντάμε όρους όπως π.χ. είναι ο λαός, ο πολίτης, ο όχλος, η μάζα κ.α. οι οποίοι (όροι) δεν έχουν καμία άλλη επιστημολογική …

Κρατικός δανεισμός και χρηματοπιστωτικό σύστημα

Του Θεόδωρου Γεωργίου* Στον πλανήτη ολόκληρο δεν υπάρχει εθνικό κράτος, το οποίο για λογαριασμό του «λαού» του, δεν υπάρχει πολιτική κοινωνία, η οποία για λογαριασμό των πολιτών της, δεν χρησιμοποιούν τον μηχανισμό του δανεισμού για …

Στη Βουλιαγμένη κατοικούν και πάλι οι Νύμφες

Του Θεόδωρου Γεωργίου* Η ιστορική κεντρική πλατεία της Βουλιαγμένης, μετά την ανάπλασή της «μοιάζει με ζωγραφιά», μετατράπηκε σε έργο τέχνης. Δημιουργός της, ο Δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και οι τεχνικοί σύμβουλοί του. Απ’ όλες …