Απορρίπτουν οι Δήμαρχοι τον σχεδιασμό του ΕΔΣΝΑ

Επιστρέφουν οι Δήμαρχοι της Αττικής για αναθεώρηση το σχέδιο για τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων που συνέταξε η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ προκειμένου να μην παρουσιάζει «κενά και ασάφειες» και να καταστεί «πλήρης και εφαρμόσιμος». Με ομόφωνη απόφασή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής υιοθέτησε την πρόταση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που εισηγήθηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ ένα αναλυτικό κείμενο εξαντλητικής κριτικής που ουσιαστικά καταλογίζει στη σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ σοβαρές ελλείψεις.

Η απόφαση της ΠΕΔΑ χαρακτηρίζει το περιεχόμενο του σχεδίου «πλήρως αόριστο με γενικές περιγραφές και σειρά αυθαίρετων συμπερασμάτων» και επισημαίνει επιπλέον ότι «δεν καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα και έχει μια γενική προσέγγιση στις ανάλυση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων αλλά και των πηγών χρηματοδότησης». Οι δήμαρχοι επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη χωροθέτησης των 3 από τις 6 μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, κάθε εκτίμηση της ποσότητας αποβλήτων που θα διαχειρίζονται καθίσταται αυθαίρετη και υποθετική. Στην πράξη δηλαδή απλώς μετατίθεται η λήψη απόφασης αόριστα για το μέλλον, την ίδια στιγμή που η κατάσταση είναι ασφυκτικά πιεστική.

Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση των απόψεών της στη διαδικασία της διαβούλευσης, η ΠΕΔΑ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο σχεδιασμός του ΕΔΣΝΑ δεν διευκρινίζει τη μέθοδο και τον τρόπο της ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμματικών προϊόντων από τις μονάδες. Επιπλέον, παρατηρείται μια ανεξήγητη ασυμφωνία μεταξύ του σχεδίου ΠΕΣΔΑ με τον ισχύοντα Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων που εκπονήθηκε και ψηφίστηκε πρόσφατα, ως προς τις ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων των ποσοτήτων. «Δεν περιγράφεται με επάρκεια ο τρόπος με τον οποίο τα 2,1 εκατομμύρια τόνοι που σήμερα καταλήγουν για διαχείριση/ταφή στον ΟΕΔΑ Φυλής θα μειωθούν σε 1 εκατομμύριο μέσα σε 3 μόλις χρόνια», σημειώνουν οι Δήμαρχοι της Αττικής, βάλλοντας στον πυρήνα του προβλήματος. Επιπλέον, στο σχέδιο του ΕΔΣΝΑ δεν αναλύεται το τελικό κόστος που θα αναλάβουν οι Δήμοι ανά τόνο (ένα μέγεθος που σχετίζεται με τη διαμόρφωση των δημοτικών τελών στην Αττική τα επόμενα χρόνια) ούτε συγκεκριμενοποιείται το ύψος του τελικού κόστους διαχείρισης απορριμμάτων για τα επόμενα έτη. Στο οικονομικό κομμάτι, η ΠΕΔΑ επισημαίνει ότι «το ενδεικτικό κόστος του σχεδίου, ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι αυθαίρετο και δεν αναλύει τις βασικές παραμέτρους χρηματοδότησης ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με δεδομένο ότι σήμερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια να καλύψουν τέτοιου είδους επενδύσεις» και διαπιστώνει ότι «υπάρχει σειρά κενών, αντιφάσεων και λογικών αλμάτων ως προς τα χρονοδιαγράμματα των μελετών και των ωριμάνσεών τους, την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων και τη δημοπράτηση και την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών».

Η μονάδα της Ανατολικής Αττικής

Μεταξύ των αναγκαίων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που δεν χωροθετούνται από τον νέο Σχεδιασμό είναι και αυτή της Ανατολικής Αττικής. Για το θέμα η απόφαση της ΠΕΔΑ αναφέρει: «Με την μη χωροθέτηση 3 από τις 6 μονάδες και με την τροποποίηση προς τα κάτω των ποσοτήτων που κάθε μια από αυτές θα διαχειρίζεται, εξυπηρετούνται απλά πρόσκαιροι πολιτικοί σχεδιασμοί με την τήρηση ισορροπιών και εκτονώνονται τοπικές πιέσεις Δήμων ή ομάδων Δήμων με υποσχετικές και δεσμεύσεις επί θεμάτων που κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε ακόμα και βραχυπρόθεσμα, καθόσον αυτές θα πρέπει να προκύψουν μέσα από μελέτες, χωροθετήσεις και εξαντλητική διαβούλευση. Άλλως πως θα χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος από τον λίγο που πλέον διαθέτει η Αττική στην υπόθεση απορριμμάτων».

Σε κάθε περίπτωση και επειδή το θέμα αναφέρθηκε στον τοπικό Τύπο των 3Β, η δημοτική αρχή έχει αποσαφηνίσει ότι η έκταση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας κοντά στη Σχολή Ευελπίδων δεν θα μπορούσε ποτέ να αξιοποιηθεί ως «πάρκο» επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Προορίζεται αποκλειστικά και μπορεί να αδειοδοτηθεί μόνο ως πεδίο κομποστοποίησης και κλειστού τύπου πεδίο μεταφόρτωσης και για χρήση μόνο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Στις προτάσεις της για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, η ΠΕΔΑ ζητά να καταρτιστεί η μεθοδολογία για τη μείωση κατά 55% των απορριμμάτων που σήμερα οδηγούνται για διαχείριση στη χωματερή της Φυλής μέσα στα επόμενα 4-6 έτη, να χωροθετηθούν με ακρίβεια όλες οι μονάδες και οι ποσότητες που αυτές θα διαχειρίζονται, να καθοριστεί το ακριβές κόστος του σχεδίου και οι πηγές χρηματοδότησής του αλλά και το τελικό κόστος που θα προκύψει για τους δήμους και τους πολίτες σε επίπεδο επενδύσεων αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας. Τέλος, οι Δήμαρχοι της Αττικής ζητούν να γνωρίζουν «το συγκεκριμένο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για μελέτες χωροθετήσεων, μελέτες κατασκευών, εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων, δημοπρατήσεων, αδειοδοτήσεων, δημοπρατήσεων, κατασκευών και δοκιμαστικών λειτουργιών».

Η έλλειψη των παραπάνω οδήγησε άλλωστε την ΠΕΔΑ και στην πρόταση να αλλάξει ριζικά η δομή της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, με την απεμπλοκή της Περιφέρειας από τον σχεδιασμό της πολιτικής. Συγκεκριμένα, η μετατροπή του ΕΔΣΝΑ σε ΦοΔΣΑ (βλ. αναλυτικά στη σελ. 3) θα παραδώσει τη διοίκηση του φορέα στους Δήμους που έχουν άλλωστε και συνταγματικά την αρμοδιότητα να διαχειρίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τις τοπικές υποθέσεις. Και αυτή η πρόταση του Δημάρχου Κωνσταντέλλου υπερψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις της ΠΕΔΑ.