Ανακύκλωση στην Ελλάδα με οδηγό τον Δήμο 3Β

Το παράδειγμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης κατά την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου για την ανακύκλωση. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι κεντρικοί πυλώνες του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κινήτρων για την παραγωγή λιγότερων αποβλήτων και ταυτόχρονα η αύξηση της ανακύκλωσης, η διαλογή στην πηγή όλων των υλικών και τέλος, η επαναχρησιμοποίηση ως μέτρο πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.

Κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, ο Κωστής Χατζηδάκης, έπλεξε το εγκώμιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς είναι ο πρώτος Δήμος που εφαρμόζει εδώ και καιρό τις προαναφερθείσες πρακτικές. «Στην Ελλάδα είναι ένα καινούργιο πεδίο πολιτικής, τη στιγμή που σε όλες τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης αποτελεί πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Καλούμαστε να ακολουθήσουμε το δρόμο που έχει χαράξει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο οποίος εφαρμόζει πιλοτικά αυτό το μέτρο», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Από τα πιο καινοτόμα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων είναι αυτό που εφαρμόζει ο Δήμος 3Β από τον Οκτώβριο του 2019 πιλοτικά στα Πηγαδάκια Βούλας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής να κάνουν με πολύ εύκολο τρόπο την καλύτερη δυνατή διαλογή στην πηγή σε 6 διακριτά ρεύματα ανακύκλωσης μαζί με το «έξυπνο σύστημα ανταπόδοσης», το οποίο ζυγίζει τις σακούλες ανακύκλωσης του κάθε νοικοκυριού και πιστώνει πόντους επιβράβευσης.

Οι κάτοικοι έχουν αγκαλιάσει το πρόγραμμα όπως δείχνουν τα στοιχεία. Ήδη, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκτρέπει από την ταφή περισσότερο από το 35% των σύμμεικτων απορριμμάτων της πόλης, ποσοστό που τον κατατάσσει με διαφορά στην πρώτη θέση της χώρας στον τομέα αυτό. Επόμενος στόχος της δημοτικής αρχής είναι να υπερβεί το 50% η ανακύκλωση των απορριμμάτων της πόλης, ποσοστό που δεν είναι μακριά από το να επιτευχθεί.

Μάλιστα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε «προοδευτικό» τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο στο πλαίσιο των ενεργειών που υλοποιεί στον τομέα της ανακύκλωσης, αναφέροντας τα εξής: «Με το νομοσχέδιο αυτό θα περάσουμε σε μια καινούργια εποχή, στην εποχή της ανακύκλωση στην Ελλάδα και καλούμε όλους τους Δήμους της χώρας να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος ότι και άλλοι προοδευτικοί δήμαρχοι θα αγκαλιάσουν αυτό που έχει ήδη υιοθετήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος».

Αξίζει να τονιστεί πως το όραμα της δημοτικής αρχής είναι η καθολική εφαρμογή στο σύνολο του Δήμου της διαλογής στην πηγή. Να υπογραμμίσουμε πως ο Δήμος λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκ. ευρώ, λόγω των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων που εφαρμόζει και των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει.